24 intressanta fakta om Costa Rica


Costa Rica är ett land i Centralamerika som är hem åt lite drygt 5 miljoner invånare. Det är ett unikt land som präglas av politisk stabilitet, hög lycka bland sina invånare och som gjort enorma satsningar på förnybar energi. Detta i en region där många av grannländerna till och från präglats av politisk instabilitet.

Costa Rica med flagga på kartan

Det officiella språket är spanska, och ungefär 57% av befolkningen beskriver sig själva som katoliker. Det politiska styrelsesättet är republik med en folkvald president. Huvudstaden heter San Jose. Detta är bara det mest grundläggande om ett av världens mest fascinerande länder. Läs vidare så får du redo på fler intressanta fakta om Costa Rica!

1. Costa Rica har ingen militär

Costa Rica fin bild med berg i bakgrund

Costa Rica är ett av tjugotalet självständiga länder i världen som inte har någon armé. Sedan 1948 är det inskrivet i landets konstitution. Med det sagt har landet en polisstyrka, Fuerza Pública, som har vissa militära befogenheter. Militären avskaffades efter ett 44 dagar långt inbördeskrig som skördade 2000 människoliv.

2. Costa Ricas befolkning räknas bland världens lyckligaste

Apropå punkt ett i den här listan menar många att landets avsaknad av militär är ett skäl till att Costa Ricas befolkning räknas bland de lyckligaste i världen. De pengar som skulle gått till militären går istället till bland annat utbildning, sjukvård och kultur.

3. Costa Rica var en spansk koloni

Liksom många andra länder i Central- och Sydamerika var Costa Rica länge en spansk koloni. Det började 1502 när den ökände sjöfararen Christofer Columbus satte foten i vad som skulle bli Costa Rica 1502. Sedan blev området ganska snart en spansk koloni.

Så var det fram till 1821 då landet blev självstyrande, helt självständigt blev det dock inte förrän 1838. De behövde dock inte slåss mot Spanien, det tog Mexiko hand om. Spanien lämnade Costa Rica 1838 till följd av att de tidigare nämnda förlorade det Mexikanska frihetskriget.

4. Costa Rica betyder “rik kust”

Bild på kusten i Costa Rica

Columbus och de andra européerna som var bland de första från Europa att kliva i land i Costa Rica hävdade att urinvånarna gick klädda i guld och juveler. Spanjorerna började sedermera kalla landet för “Costa Rica” vilket betyder just ”rik kust”.

Det fanns dock varken särskilt mycket guld eller juveler i landet vilket fick till följd att Spanien lämnade landet ifred (relativt sett, det var fortfarande en spansk koloni). Det fanns inte heller någon särskilt stor inhemsk befolkning man kunde förslava, vilket på det stora hela innebar att spanska nybyggare till stora delar var tvungna att jobba själva. Enligt många historiker är det sistnämnda en viktig faktor till varför

Costa Rica idag har en unik position som stabil demokrati i Centralamerika. Sedan landet hade inbördeskrig i slutet av 1940-talet har de hållit 16 lyckade och fredliga presidentval. Det ställer dem i bjärt kontrast till många av deras grannländer.

5. Större delen av Costa Ricas energi kommer från förnybara källor

Costa Rica måste nog betraktas som ett av världens mest miljövänliga länder, åtminstone sett till varifrån de får sin energiförsörjning. År 2019 kom nämligen 99% av deras energi från förnybara energikällor. Största delen av försörjningen kommer från vattenkraft därefter vindkraft och jordvärme.

6. En fjärdedel av landets yta består av naturreservat och nationalparker

Hela 25% av Costa Ricas yta upptas av naturreservat och nationalparker. Genomsnittet i västvärlden är 13%, genomsnittet över hela världen är 8%. Utöver det har Costa Rica nästan 0% avskogning, vilket är anmärkningsvärt delvis med tanke på att de under stora delar av 1970-talet var ett av de länder i världen som avverkade mest skog.

7. Costa Rica har ett rikt matarv

Spanska, afrikanska och sydamerikanska influenser är de som märks av mest i Costa Ricas matarv. Dock har varenda etnisk grupp som lever i landet gjort sitt avtryck i hur matkulturen ser ut idag. Nationalrätt? Det är Gallo pinto, en klassisk centralamerikansk rätt bestående av bönor och ris som äts som tillbehör till mängder av olika slags mat och som också är grannlandet Nicaraguas nationalrätt.

8. Costa Rica har en av världens ”blå zoner”

Vad är en blå zon? Det är ett område i världen där invånarna lever betydligt längre än vad de gör i omkringliggande eller andra områden. I nuläget finns fem blå zoner i världen: Okinawa (Japan), Sardinien (Italien), Ikaria (Grekland), Loma Linda (Kalifornien, USA) och Nicoya i Costa Rica.

Dream Beach Nicoya Costa Rica

Det är ett glest befolkat område med runt 15 000 invånare enligt den senaste folkräkningen. Där är alltså medellivslängden såpass hög att många av invånarna lever till att bli över 100 år gamla. Så vad är hemligheten? Troligtvis en serie sammanlänkade faktorer. Nicolas invånare har starka familjeband, aktiva åldringar och känner stor mening i tillvaron livet ut.

9. Dagarna är lika långa året runt

Eftersom Costa Rica ligger så nära ekvatorn är landets dagar så gott som exakt lika långa året runt. Årstidsväxlingarna är också relativt små, så det finns egentligen ingen period som är bättre än någon annan om du vill besöka landet.

Om du vill undvika perioden med flest turister ska du dock låta bli att resa dit mellan december till april. Trots att Costa Rica är ett litet land så bjuder det på många vädervariationer året runt, det kan till exempel vara torrt och varmt i landets norra delar samtidigt som det är svalt i högländerna.

10. Costa Ricas nationella slogan är ”Pura Vida”

Pura Vida betyder ”rent liv” på spanska, och det är en av de mest använda fraserna i Costa Rica. Så vad betyder den? Det är å ena sidan en fras som syftar på betydelsen av att leva ett enkelt liv med fokus på det som verkligen betyder någonting.

Familj, vänner och andra relationer framför rikedom och lyx. Pura Vida-mentaliteten anses av många forskare som ett av de stora skälen till att Costa Ricas invånare räknas bland de lyckligaste människorna i världen. Å andra sidan är det en fras som används både för att säga “hej”, “hejdå” och “hur mår du?”.

11. Costa Rica har 5% av världens biologiska mångfald

Ett smått fantastiskt faktum är att Costa Rica har 5 procent av världens biologiska mångfald samtidigt som landets yta täcker endast 0.03% av jordens yta. I Costa Rica finns fler än 500 000 djurarter, varav 300 000 är insekter.

Anledningen till rikedomen i djur- och växtliv har dels att göra med landets klimat och ekosystem, men också med dess position mellan Nord- och Sydamerika. Fler än 206 amfibier finns i landets natur, varav 146 av dem är olika grodor och paddor.

Ett av de väldigt sällsynta djuren är havssköldpaddor, där Costa Rica är platsen där du kan se 5 av världens totala 7 arter av det långlivade och fascinerande havsdjuret.

Vad har Costa Rica för nationaldjur? Överraskande nog för ett land där du kan hitta mängder av apor, grodor, jaguarer och andra djur så är nationaldjuret vitsvanshjorten. Det nationella havsdjuret är sjökon. Ett av de mest populära djuren att titta på är dock sengångaren.

12. Costa Ricas totala yta är mer havs- än landyta

Costa Rica har en landarea på 51 100 kvadratkilometer, vilket ungefär motsvarar Slovakiens yta. Deras havsterritorium sträcker sig dock över hela 574 725 kvadratkilometer. Det som ryms på den relativt lilla landytan är dock spektakulärt. För att vara ett såpass litet land har Costa Rica en lång kustlinje ut mot Stilla Havet och Karribbiska havet.

Det gör landet till ett fantastiskt resmål för dig som gillar stränder. Det finns totalt fler än 300 att välja bland. Utöver det finns fler än 100 vulkaniska formationer, varav 60 är avsomnade vulkaner och 6 är aktiva.

13. Costa Rica byggdes på kaffe

Costa Rica är kända för kaffe

I Costa Rica kallas kaffe ofta för ”El grano de oro”, det vill säga ”guldkornet”. Det säger någonting om hur viktigt kaffet har varit för landets utveckling. Under 1800-talets första år var det till och med så att människor som ville bli bönder kunde få land gratis om det var så att de planerade att odla kaffe. Även idag är kaffe en av Costa Ricas viktigaste exportvaror.

14. Ett etniskt diversifierat land

En stor del av Costa Ricas nuvarande befolkning är ättlingar till Européer och andra som koloniserade landet. Faktum är att det enbart är runt 65 000 invånare som beräknas ha ursprung som urinnevånare, vilket är lite mindre än 2 procent. Till urinvånarna räknas åtta olika grupper och de har under lång tid kämpat för sina rättigheter till mark, språk och kulturarv. Costa Rica antog en lag 1977 som först lagfäste urinvånarnas rättigheter. 2007 antog man också FNs deklaration om rättigheter för urinvånare.

15. Costa Ricas zoon är annorlunda

Som du säkert förstått vid det här laget är natur och miljö viktiga i Costa Rica. År 2013 drev Costa Ricas miljöminister ett lagförslag som hade som mål att inga vilda djur skulle hållas i fångenskap. Lagförslaget gick inte igenom, men det diskuterades tillräckligt flitigt för att medvetenheten skulle öka.

Detta ledde i sin tur till att zoon över landet började bygga om i syfte att skapa större och mer naturliga habitat för de djur som hölls där. Förutom det startades också en serie djursjukhus för vilda djur över hela landet vars målsättning är dels att ta hand om vilda djur som skadat sig samt att rehabilitera djur som hållits i fångenskap så att de än en gång kan släppas ut i det vilda.

16. Du kan se soluppgången och solnedgången vid havet under samma dag

Costa Rica vacker solnedgång

Du kan se solen gå upp över Karibiska Havet, vid Salsa Brava, om du är där tidigt på morgonen. Sen tar du bilen och åker till stranden Manuel Antonio där du kan se solnedgången över Stilla Havet. Det blir visserligen en biltur på ungefär sju timmar mellan solnedgång och soluppgång, men du har ändå tid med att ta några stopp längs vägen.

17. ”Soda” betyder inte kolsyrad dricka i Costa Rica

På engelska kallar man en kolsyrad dryck för ”soda”, och med tanke på hur nära USA Costa Rica ligger kan man kanske förvänta sig att detsamma gäller där. Om du besöker Costa Rica kommer du ganska snart förstå att begreppet innefattar betydligt mer där.

Där är Soda en term som syftar på den typ av små matställen som kan beskrivas som ”hål-i-väggen”. Sådana finns det många av, och de säljer vanligtvis utbud av Costa Ricas mest välkända rätter. Oftast går det också att köpa vad som kallas för ”naturales”, uppfriskande fruktjuicer utan tillsatser som gjorts på papaya, svarta vinbär eller ananas.

18. Adresser är ovanliga i Costa Rica

I regel så använder man inte gatunamn i Costa Rica. Generellt sett så anges adresser hur de ligger i relation till något lokalt landmärke. Det kan vara lite komplicerat för den som besöker landet. En adress kan till exempel anges som 100 meter öst och 50 meter norr om huvudentrén till nationalstation.

19. Det mest besökta landet i Centralamerika

Costa Rica är det land i Centralamerika som har mest turism. Deras största exporter är visserligen bananer och kaffe, men ekonomin är till stora delar beroende av turism. Det har också gjort att, även om spanska är det officiella språket, de flesta i Costa Rica talar engelska.

20. Costa Rica är hemland för ödlan som kan gå på vatten

Hjälmbasilisken är en ödla med det latinska namnet Basiliscus basiliscus som äger egenskapen att kunna gå på vatten. Av det skälet har ödlan fått smeknamnet ”Jesus Christ Lizard”. Hur gör den det? Den väger såpass lite och springer såpass snabbt i kombination med att dess tår är utformade på sätt att det bildas små luftfickor under fötterna när den rör sig över vattnet.

21. Kvinnor byter inte efternamn vid giftermål

Det är visserligen en tradition som luckrats upp på många platser, att kvinnan tar mannens efternamn vid giftermål. I Costa Rica finns inte den traditionen utan kvinnor behåller sina egna efternamn. Dock tar barn pappans efternamn.

22. Män kallas ”Tico”, kvinnor kallas ”Tica”

Utöver det får turister möjligtvis finna sig i att kallas ”bingo” (om det är en man) eller ”gringa” (om det är en kvinna).

23. Valutan kallas för Colón

Colón valuta Costa Rica

Costa Ricas nationella valuta är colón och 1 colón delas upp i 100 centimos. Sedlarna har valörerna:

  • 1 000
  • 2 000
  • 5 000
  • 10 000
  • 20 000
  • 50 000

Sedlarna pryds, kanske inte helt oväntat med tanke på landets rika djurliv, av några av de mest välkända djuren som finns där så som sengångare, kolibrier, fjärilar och apor. Dock är det inte svårt att betala med dollar i landet, likaså är bruket av betalkort väldigt utbrett.

24. Costa Rica hade aldrig några dinosaurier

Rent geologiskt är Costa Rica ett väldigt ungt land som reste sig ur havet för mellan 1-3 miljoner år sedan. Nord- och Sydamerika var dessförinnan två separata kontinenter med vatten emellan. Eftersom dinosaurierna försvann från jorden för ungefär 65 miljoner år sedan så fanns det alltså inga dinosaurier i Costa Rica, åtminstone inte på land. Däremot fanns så kallade mastodonter, bland annat sengångare som var betydligt större än de små söta djuren vi känner dem som idag.

Costa Rica – sammanfattning

Som du har sett är Costa Rica ett helt unikt land, inte bara i sitt närområde utan i hela världen. De har hög levnadsstandard, lever länge, har satsat massor på miljö och förnybar energi, har ingen egen armé och mängder av spännande och vacker natur. Med det i åtanke är det inte konstigt att de lyckats bli ett av världens mest uppskattade turistmål.

Resefakta

Resefakta.se är din källa till snabba fakta om alla tänkbara spännande platser och kulturer på jorden.

Tidigare artiklar